Cho (a,,b,,c) là các số thực dương thỏa mãn ((a^2) = bc.) Tính (S = 2ln a - ln b - ln c.)

Lưu lại

Cho $a,\,b,\,c$ là các số thực dương thỏa mãn ${a^2} = bc.$ Tính $S = 2\ln a - \ln b - \ln c.$

Đáp án: C

Ta có: ${a^2} = bc$$ \Rightarrow \ln {a^2} = \ln \left( {bc} \right) \Leftrightarrow 2\ln a = \ln b + \ln c$ $ \Rightarrow 2\ln a - \ln b - \ln c = 0$

Vậy $S = 0$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên