Cho (a) là số thực dương khác 1 và (b) là số thực khác 0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Lưu lại

Cho $a$ là số thực dương khác 1 và $b$ là số thực khác 0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Đáp án: C

Ta có :   ${\log _a}{b^4} = 4{\log _a}\left| b \right|$  do đề bào chỉ cho $b \ne 0$, không cho $b > 0$ nên mệnh đề sai là $C$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên