Cho (a) là số thực dương. Phương trình ((2^x) = a) có nghiệm là

Lưu lại

Cho $a$ là số thực dương. Phương trình ${2^x} = a$ có nghiệm là 

Đáp án: A

Vì $a > 0$ nên ${2^x} = a \Leftrightarrow x = {\log _2}a.$

Đáp án A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên