Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

Lưu lại

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

Đáp án: A

Tính mật độ dân số =  số dân/diện tích. Sau đó so sánh (phép chia – số lần)

Đáp án: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên