Cho biết thể tích V của khối nón có bán kính đáy R và độ dài đường cao h được tính theo công thức nào dưới đây?

Lưu lại

Cho biết thể tích V của khối nón có bán kính đáy R và độ dài đường cao h được tính theo công thức nào dưới đây?

Đáp án: B

Khối nón có bán kính đáy R, chiều cao h thì có thể tích $V = \dfrac{1}{3}\pi .{R^2}.h$.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên