Cho biểu thức (P = sqrt[5](((x^6)))( (x > 0) ).) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lưu lại

Cho biểu thức $P = \sqrt[5]{{{x^6}}}\left( {x > 0} \right).$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án: C

Ta có: $P = \sqrt[5]{{{x^6}}} = {x^{\dfrac{6}{5}}}.$

Chọn  C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên