Cho cấp số cộng (( ((u_n)) ),) biết ((u_5) + (u_6) = 20.) Tính tổng (10) số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Lưu lại

Cho cấp số cộng $\left( {{u_n}} \right),$ biết ${u_5} + {u_6} = 20.$ Tính tổng $10$ số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Đáp án: B

Ta có: ${u_5} + {u_6} = 20$ $ \Leftrightarrow {u_1} + 4d + {u_1} + 5d = 20$ $ \Leftrightarrow 2{u_1} + 9d = 20$

Suy ra ${S_{10}} = \dfrac{{10\left( {2{u_1} + 9d} \right)}}{2} = \dfrac{{10.20}}{2} = 100$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên