Cho cấp số cộng (( ((u_n)) )) biết ((u_n) = 2 - 3n). Công sai d của cấp số cộng là

Lưu lại

Cho cấp số cộng $\left( {{u_n}} \right)$ biết ${u_n} = 2 - 3n$. Công sai d của cấp số cộng là

Đáp án: C

Ta có ${u_n} = 2 - 3n$

$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{u_1} =  - 1\\{u_2} =  - 4\end{array} \right. \Rightarrow d = {u_2} - {u_1} =  - 3$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên