Cho cấp số cộng (( ((u_n)) )) có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17... Tìm công thức số hạng tổng quát ((u_n)) của cấp số cộng?

Lưu lại

Cho cấp số cộng $\left( {{u_n}} \right)$ có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17... Tìm  công thức số hạng tổng quát ${u_n}$ của cấp số cộng? 

Đáp án: D

Dãy số $5;9;13;17...$ có số hạng đầu ${u_1} = 5$ và công sai $d = {u_2} - {u_1} = 9 - 5 = 4$.

Vậy SHTQ của cấp số cộng trên là ${u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d = 5 + \left( {n - 1} \right).4 = 4n + 1$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên