Cho (Delta ABC) vuông tại (A) có (AB = 4a,,AC = 3a.) Quay (Delta ABC) xung quanh cạnh (AB,) đường gấp khúc (ACB) tạo nên một hình nón tròn xoay, Diện tích xung quanh của hình nón đó là

Lưu lại

Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $AB = 4a,\,AC = 3a.$ Quay $\Delta ABC$ xung quanh cạnh $AB,$ đường gấp khúc $ACB$ tạo nên một hình nón tròn xoay, Diện tích xung quanh của hình nón đó là

Đáp án: D

Khi quay tam giác $ABC$ vuông tại $A$ quanh cạnh $AB$ ta được hình nón có chiều cao $AB,$ bán kính đáy $AC$ và đường sinh $BC.$

Ta có: $BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = \sqrt {16{a^2} + 9{a^2}}  = 5a$

Diện tích xung quanh của hình nón tạo thành là: ${S_{xq}} = \pi .AC.BC = \pi .3a.5a = 15\pi {a^2}.$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên