Cho đồ thị (C): (y = (x^4) - 2(x^2)). Khẳng định nào sau đây là sai ?

Lưu lại

Cho đồ thị (C): $y = {x^4} - 2{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Đáp án: B

Cho x=0 thì y=0 nên đồ thị hàm số chỉ cắt trục Oy tại 1 điểm duy nhất.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên