Cho đồ thị hàm số (y = (x^3) - 3x + 2) là (( C )). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (( C )) tại (M( ( - 2;0) )) là

Lưu lại

Cho đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 2$ là $\left( C \right)$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $\left( C \right)$ tại $M\left( { - 2;0} \right)$ là

Đáp án: A

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 3 \Rightarrow f'\left( { - 2} \right) = 9\\ \Rightarrow PTTT:y = 9\left( {x + 2} \right) = 9x + 18\end{array}$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên