Cho (F( x )) là một nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (2^x)ln 4) thỏa (F( 0 ) = 4). Khi đó (F( 1 )) bằng

Lưu lại

Cho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {2^x}\ln 4$ thỏa $F\left( 0 \right) = 4$. Khi đó $F\left( 1 \right)$ bằng

Đáp án: D

Ta có

$\begin{array}{l}f\left( x \right) = {2^x}\ln 4\\ \Rightarrow F\left( x \right) = \int {f\left( x \right) = \ln 4.\int {{2^x}dx}  \\= \ln 4.\frac{{{2^x}}}{{\ln 2}} + C}\\ = {2.2^x} + C\end{array}$

Mà $F\left( 0 \right) = 4 \Rightarrow C = 2 $$\Rightarrow F\left( x \right) = {2.2^x} + 2 $$\Rightarrow F\left( 1 \right) = 6$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: