Cho hai số phức ((z_1) = 3 - 4i) và ((z_2) = - 2 + i). Tìm số phức liên hợp của ((z_1) + (z_2).)

Lưu lại

Cho hai số phức ${z_1} = 3 - 4i$ và ${z_2} =  - 2 + i$. Tìm số phức liên hợp của ${z_1} + {z_2}.$ 

Đáp án: A

Ta có ${z_1} + {z_2} = 3 - 4i + \left( { - 2} \right) + i = 1 - 3i$ nên $\overline {{z_1} + {z_2}}  = 1 + 3i.$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên