Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

  Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

 

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Đáp án: A

Từ bbt suy ra yCT = 0 

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên