Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([ (1;3) ]),(f(3) = 5) và (intlimits_1^3 (f'( x )dx) = 6). Khi đó (f(1)) bằng

Lưu lại

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $\left[ {1;3} \right]$,$f(3) = 5$ và $\int\limits_1^3 {f'\left( x \right)dx}  = 6$. Khi đó $f(1)$ bằng

Đáp án: C

Theo bài ra, $f(3) - f(1) = 6$, mà $f(3) = 5$ nên $f(1) =  - 1$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên