Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R. Nếu hàm số f(x) đồng biến trên R thì

Lưu lại

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R. Nếu hàm số f(x) đồng biến trên R thì

Đáp án: A

Nếu hàm số f(x) đồng biến trên R thì f'(x) $\ge 0$ trên R.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên