Cho hàm số sau (y = f( x )) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

Lưu lại

Cho hàm số sau $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

 Cho hàm số sau $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

Đáp án: D

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu bằng $ - 2$.

Chọn D.

Chú ý: Phân biệt điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu của hàm số.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên