Cho hàm số (y = a(x^3) + b(x^2) + cx + d) có đồ thị như hình vẽ bên Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên

 Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên

 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án: C

-  Vì đồ thị có dạng đi xuống $ \to a < 0$

-  Giao điểm của đồ thị với $Oy$ nằm phía trên trục hoành $ \to d > 0$

-  $y' = 3a{x^2} + 2bx + c = 0$ có 2 nghiệm phân biệt ${x_1} = 0$ và ${x_2} > 0$ nên $c = 0$

Mà ${x_2} = \dfrac{{2b}}{3} \to b > 0$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên