Cho hàm số (y = dfrac((x + 3))(( - 1 - x))). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{{x + 3}}{{ - 1 - x}}$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Đáp án: D

TXĐ: $\mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1} \right\}$.

Ta có: $y' = \dfrac{2}{{{{\left( { - 1 - x} \right)}^2}}} > 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in D$.

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { - \infty ; - 1} \right)$ và $\left( { - 1; + \infty } \right)$. Do đó hàm số đồng biến trên $\left( {2; + \infty } \right)$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên