Cho hàm số (y = f( x )) có bảng biến thiên như hình vẽ Đồ thị hàm số (y = | (f( x ) - 2m) |) có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽĐồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right) - 2m} \right|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi

Đồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right) - 2m} \right|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi

Đáp án: C

Đồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right) - 2m} \right|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi đồ thị hàm số$y = f\left( x \right)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt $ \Leftrightarrow 4 - 2m < 0 < 11 - 2m \Leftrightarrow 4 < 2m < 11 \Leftrightarrow 2 < m < \dfrac{{11}}{2}$.

Đồ thị hàm số $y = \left| {f\left( x \right) - 2m} \right|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi đồ thị hàm số$y = f\left( x \right)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt $ \Leftrightarrow 4 - 2m < 0 < 11 - 2m \Leftrightarrow 4 < 2m < 11 \Leftrightarrow 2 < m < \dfrac{{11}}{2}$.Chọn C.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên