Cho hàm số (y = f( x )) có bảng biến thiên là: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên là:

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên là:

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Đáp án: A

Dựa vào bảng biến thiên hàm số đồng biến trên khoảng $\left( { - 1;3} \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên