Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như dưới đây. Mệnh đề nào sau đây sai ?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như dưới đây.

 Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như dưới đây.Mệnh đề nào sau đây sai ?

Mệnh đề nào sau đây sai ?

Đáp án: C

Hàm số có ba điểm cực trị. (Đúng)          

Hàm số có giá trị cực đại bằng 3. (Đúng)

Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. (Sai vì Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0)

Hàm số có hai điểm cực tiểu. (Đúng)

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên