Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Lưu lại

Cho  hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

 Cho  hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Đáp án: A

Hàm số nghịch biến trên $\left( {0;1} \right)$ và $( - \infty ;-1)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên