Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau.

 Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau.Hàm số đồng  biến trên khoảng nào ?

Hàm số đồng  biến trên khoảng nào ?

Đáp án: B

Hàm số đồng  biến trên khoảng (-2;3)

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên