Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f(x) + m= 0 có ba nghiệm phân biệt là:

Lưu lại

Cho hàm số  y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

 Cho hàm số  y = f(x) có bảng biến thiên như sau:Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f(x) + m= 0 có ba nghiệm phân biệt là:

Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f(x) + m= 0 có ba nghiệm phân biệt là:

Đáp án: A

$f\left( x \right) + m = 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  - m$

Số nghiệm của phương trình $$ chính bằng số giao điểm của đths y=f(x) và đường thẳng y= -m 

Để $f\left( x \right) + m = 0$ có 3 nghiệm pb thì đths y = f(x) cắt đường thẳng y=-m tại 3 điểm

$\begin{array}{l} \Rightarrow  - 1 < - m < 2\\ \Leftrightarrow  - 2 < m < 1\\ \Rightarrow m \in \left( { - 2,1} \right)\end{array}$    

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên