Cho hàm số (y = f( x )) có đạo hàm (f'( x ) = (( (x + 1) )^2)( (2 - x) )( (x + 3) ).) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {2 - x} \right)\left( {x + 3} \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án: D

Ta có $f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {2 - x} \right)\left( {x + 3} \right).$

Lập bảng xét dấu ta có:

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

Hàm số đồng biến trên $\left( { - 3;2} \right)$và nghịch biến trên $\left( { - \infty ; - 3} \right),\left( {2; + \infty } \right).$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên