Cho hàm số (y = f( x )) có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Tìm số nghiệm thực của phương trình (f( x ) = 1)

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây.

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây.Tìm số nghiệm thực của phương trình $f\left( x \right) = 1$

Tìm số nghiệm thực của phương trình $f\left( x \right) = 1$

Đáp án: C

Từ đồ thị trên ta thấy, đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ tại 1 điểm duy nhất có hoành độ lớn hơn 1

Suy ra phương trình $f\left( x \right) = 1$ có 1 nghiệm duy nhất.

Chọn C                                             

Từ đồ thị trên ta thấy, đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ tại 1 điểm duy nhất có hoành độ lớn hơn 1

Suy ra phương trình $f\left( x \right) = 1$ có 1 nghiệm duy nhất.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên