Cho hàm số (y = f( x )) có đồ thị như hình vẽ Hàm số đồng biến trên khoảng:

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

  Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

 

Hàm số đồng biến trên khoảng:

Hàm số đồng biến trên khoảng:

Đáp án: A

Dựa vào hình vẽ ta nhận thấy hàm số đồng biến trên $\left( { - 2; - 1} \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên