Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên đoạn ([ ( - 3;4) ]) và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi (M) và (m) lần lượt là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn ([ ( - 3;4) ]). Tính (M + m).

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 3;4} \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[ { - 3;4} \right]$. Tính $M + m$.

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 3;4} \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[ { - 3;4} \right]$. Tính $M + m$.

Đáp án: A

Dựa vào đồ thị hàm số ta dễ dàng suy ra được $M = \mathop {\max }\limits_{\left[ { - 3;4} \right]} f\left( x \right) = 5;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} m = \mathop {\min }\limits_{\left[ { - 3;4} \right]} f\left( x \right) = 0$.

Vậy $M + m = 5 + 0 = 5$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên