Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên đoạn ([ ( - 1;3) ]) và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;3} \right]$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới.

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ { - 1;3} \right]$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới.Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Đáp án: B

Hàm f đổi dấu từ dương sang âm qua ${x_0}$ thì đạt cực đại tại ${x_0}$

Hàm f đổi dấu từ âm sang dương qua ${x_0}$ thì đạt cực tiểu tại ${x_0}$

Vậy hàm f đổi dấu từ dương sang âm qua $x = 0$ thì đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên