Cho hàm số (y = f( x )) xác định, liên tục trên (mathbb(R)) và có bảng biến thiên Khẳng định nào sau đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiênKhẳng định nào sau đây đúng ?

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Đáp án: C

Từ BBT trên ta thấy :

Phương trình $f\left( x \right) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt nằm trong các khoảng $\left( { - \infty ; - 2} \right)$; $\left( { - 2;0} \right)$ ; $\left( {0;2} \right)$ ; $\left( {2; + \infty } \right)$

Hàm số có 3 điểm cực trị là $x =  - 2;$ $x = 0$ ; $x = 2$ vì $y'$ đổi dấu khi đi qua các điểm này.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $ - 3$, đạt được tại $x =  - 2$ hoặc $x = 2$

Hàm số không có giá trị lớn nhất vì $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty $     

Chọn C                           

Từ BBT trên ta thấy :

Phương trình $f\left( x \right) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt nằm trong các khoảng $\left( { - \infty ; - 2} \right)$; $\left( { - 2;0} \right)$ ; $\left( {0;2} \right)$ ; $\left( {2; + \infty } \right)$

Hàm số có 3 điểm cực trị là $x =  - 2;$ $x = 0$ ; $x = 2$ vì $y'$ đổi dấu khi đi qua các điểm này.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $ - 3$, đạt được tại $x =  - 2$ hoặc $x = 2$

Hàm số không có giá trị lớn nhất vì $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty $     

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên