Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng ((0; + infty )) và thỏa mãn (mathop (lim )limits_(x to + infty ) f(x) = 1). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng $(0; + \infty )$ và thỏa mãn $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 1$. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Đáp án: C

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 1$ nên $y = 1$ là đường TCN của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên