Cho hàm số y = f(x) xác định trên R(1) và có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) xác định trên  R\{1} và có bảng biến thiên như sau:

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên  R\{1} và có bảng biến thiên như sau:

 

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Đáp án: C

Hàm số không có GTNN nên A sai.

Đồ thị hàm số không có TCĐ nên B sai.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt nên C đúng.

 Hàm số không đồng biến trên $\left( { - 1; + \infty } \right)$ nên D sai.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên