Cho hàm số(y = (x^4) - 2((rm(x))^2) + 1). Tìm khẳng định sai ?

Lưu lại

Cho hàm số$y = {x^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 1$. Tìm khẳng định sai ?

Đáp án: B

Hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} + 1$ là hàm chẵn, nên đồ thị hàm số không nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Vậy đáp án B sai.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên