Cho hàm số (y = (x^4) - 4(x^2) + 3). Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Lưu lại

Cho hàm số $y = {x^4} - 4{x^2} + 3$. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Đáp án: A

Ta có: $y' = 4{x^3} - 8x = 0$ $ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \sqrt 2 \end{array} \right.$

Do đó hàm số có 3 điểm cực trị nên A sai.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên