Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a,) cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = asqrt 2 .) Tính thể tích (V) của khối chóp (S.ABCD)

Lưu lại

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a,$ cạnh bên $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt 2 .$ Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABCD$

Đáp án: B

Diện tích đáy ${S_{ABCD}} = {a^2}$.

Thể tích hình chóp $V = \dfrac{1}{3}SA.{S_{ABCD}}$ $ = \dfrac{1}{3}.a\sqrt 2 .{a^2} = \dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên