Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là (3((rm(a))^2)), độ dài cạnh bên là 3a. Thể tích khối lăng trụ này bằng

Lưu lại

Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $3{{\rm{a}}^2}$, độ dài cạnh bên là 3a. Thể tích khối lăng trụ này bằng

Đáp án: C

Chiều cao lăng trụ là 3a và diện tích đáy là $3{{\rm{a}}^2} \Rightarrow V = 9{{\rm{a}}^3}$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên