Cho hình nón có độ dài đường sinh (l = 4(rm(a))), bán kính đáy ((rm(R)) = asqrt 3 ). Diện tích xung quanh hình nón bằng

Lưu lại

Cho hình nón có độ dài đường sinh $l = 4{\rm{a}}$, bán kính đáy ${\rm{R}} = a\sqrt 3 $. Diện tích xung quanh hình nón bằng 

Đáp án: C

Hình nón có đường sinh $l = 4a$, bán kính đáy $R = a\sqrt 3 $ thì diện tích xung quanh là ${S_{xq}} = \pi Rl = 4\sqrt 3 \pi {a^2}$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên