Cho hình trụ có chiều cao (h = a) và bán kính đáy (r = 2a). Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Lưu lại

Cho hình trụ có chiều cao $h = a$ và bán kính đáy $r = 2a$. Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Đáp án: B

Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy  $r = 2a$  và chiều cao $h = a$ là:

${S_{tp}} = 2\pi {r^2} + 2\pi rh = 2\pi .{\left( {2a} \right)^2} + 2\pi .2a.a = 12\pi {a^2}$

Đáp án  B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên