Cho (I = intlimits_0^( - 1) (x(((x - 1))^2)dx) ) khi đặt (t = - x) ta có:

Lưu lại

Cho $I = \int\limits_0^{ - 1} {x{{(x - 1)}^2}dx} $ khi đặt $t =  - x$ ta có: 

Đáp án: D

Đặt $t =  - x \Rightarrow dt =  - dx \Leftrightarrow dx =  - dt$

Đổi cận $\left\{ \begin{array}{l}x = 0 \Rightarrow t = 0\\x =  - 1 \Rightarrow t = 1\end{array} \right.$

Khi đó $I = \int\limits_0^{ - 1} {x{{(x - 1)}^2}dx}  = \int\limits_0^1 {\left( { - t} \right){{\left( { - t - 1} \right)}^2}\left( { - dt} \right)}  = \int\limits_0^1 {t{{\left( {t + 1} \right)}^2}dt} $

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên