Cho khối hộp có thể tích bằng (12(a^3)) và diện tích mặt đáy (4(a^2)). Chiều cao của khối hộp đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối hộp có thể tích bằng $12{a^3}$ và diện tích mặt đáy $4{a^2}$. Chiều cao của khối hộp đã cho bằng

Đáp án: C

$V = B.h$ $ \Rightarrow $ $h = \dfrac{V}{B} = \dfrac{{12{a^3}}}{{4{a^2}}} = 3a$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên