Cho khối nón có chiều cao (h = 9a) và bán kính đường tròn đáy (r = 2a.) Thể tích của khối nón đã cho là

Lưu lại

Cho khối nón có chiều cao $h = 9a$ và bán kính đường tròn đáy $r = 2a.$ Thể tích của khối nón đã cho là  

Đáp án: C

Thể tích khối nón: $V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi .{\left( {2a} \right)^2}.9a = 12\pi {a^3}$.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên