Cho mặt cầu tâm O đường kính 9cm. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu đã cho khi và chỉ khi khoảng cách từ O đến (P) bằng

Lưu lại

Cho mặt cầu tâm O đường kính 9cm. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu đã cho khi và chỉ khi khoảng cách từ O đến (P) bằng

Đáp án: B

Mặt cầu tâm $O$ có đường kính $9cm \Rightarrow $ Bán kính $R = \dfrac{9}{2} = 4,5\,\,\left( {cm} \right)$.

Vì mặt cầu tâm $\left( P \right)$ tiếp xúc với mặt phẳng $\left( P \right)$ nên $d\left( {O;\left( P \right)} \right) = R = 4,5\,\,\left( {cm} \right)$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên