Cho số phức ((z_1) = 1 - 2i) và ((z_2) = 3 + 4i.) Tìm điểm (M) biểu diễn số phức ((z_1).(z_2)) trên mặt phẳng tọa độ.

Lưu lại

Cho số phức ${z_1} = 1 - 2i$ và ${z_2} = 3 + 4i.$ Tìm điểm $M$ biểu diễn số phức ${z_1}.{z_2}$ trên mặt phẳng tọa độ. 

Đáp án: C

Ta có ${z_1}.{z_2} = \left( {1 - 2i} \right)\left( {3 + 4i} \right) = 3 + 4i - 6i - 8{i^2} = 11 - 2i$

Điểm biểu diễn ${z_1}.{z_2}$ là $M\left( {11; - 2} \right)$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên