Cho số phức (z = 1 - 2i). Tìm phần ảo của số phức (z).

Lưu lại

Cho số phức $z = 1 - 2i$. Tìm phần ảo của số phức $z$.

Đáp án: A

$z = 1 - 2i$ có phần ảo là -2

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: