Cho số phức (z = a + bi) với a, b là các số thực. Khẳng định nào đúng?

Lưu lại

Cho số phức $z = a + bi$ với a, b là các số thực. Khẳng định nào đúng?

Đáp án: D

Đặt $z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi$

Xét đáp án A: $z + \overline z  = 2a$ $ \Rightarrow $ Đáp án A sai.

Xét đáp án B: $z - \overline z  = 2bi$$ \Rightarrow $ Đáp án B sai.

Xét đáp án C: $z.\overline z  = \left( {a + bi} \right)\left( {a - bi} \right) = {a^2} + {b^2}$$ \Rightarrow $ Đáp án C sai.

Xét đáp án D: $\left| z \right| = \left| {\overline z } \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $$ \Rightarrow $ Đáp án D đúng.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: