Cho tích phân (I = intlimits_1^e (frac((2ln x + 3))(x)dx) ). Nếu đặt (t = ln x) thì:

Lưu lại

Cho tích phân $I = \int\limits_1^e {\frac{{2\ln x + 3}}{x}dx} $. Nếu đặt $t = \ln x$ thì:

Đáp án: C

Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{{dx}}{x}$

Đổi cận: $\left\{ \begin{array}{l}x = 1 \Rightarrow t = 0\\x = e \Rightarrow t = 1\end{array} \right.$.

Khi đó ta có: $I = \int\limits_0^1 {\left( {2t + 3} \right)dt} $

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: