Cho ((z_1),(z_2)) là hai số phức tùy ý, khẳng định nào sau đây sai?

Lưu lại

Cho ${z_1},{z_2}$ là hai số phức tùy ý, khẳng định nào sau đây sai? 

Đáp án: C

Khẳng định sai là: $\left| {{z_1} + {z_2}} \right| = \left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right|$.

Chọn: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên