Công thức nào sau đây là sai?

Lưu lại

Công thức nào sau đây là sai?

Đáp án: A

Công thức sai là: $\int {{x^\alpha }dx}  = \frac{{{x^{\alpha  + 1}}}}{{\alpha  + 1}} + C$ (thiếu điều kiện $\alpha  \ne  - 1$).

Chọn: A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên